Kurz první pomoci

Již tradiční Kurz první pomoci pořádaný profesionály a sponzorovaný klubem rodičů opět zapůsobil.
Děti to braly opravdu zodpovědně.

Na začátku programu žáci 5. ročníku shlédli prezentace přes dataprojektor s výkladem záchranáře s tématy zlomeniny, časté úrazy při sportu, krvácivá poranění, první pomoc při zástavě srdce a dechu. Po teoretické výuce si děti prakticky vyzkoušely: umělé dýchání, nepřímou masáž srdce, obvazování krvácení, fixaci zlomeniny. V závěru přednášky měly děti prostor na dotazy k tématům, která je zaujala. Přístup obou záchranářů byl vysoce profesionální a přednášku vhodně přizpůsobili věku dětí. Celé dopoledne děti velice bavilo a mělo by velký význam tuto akci každoročně opakovat.