Velikonoční dílničky

Velikonoční dílničky jsme letos poprvé spojili s prodejním jarmarkem prací žáků I. stupně.

 

Jednotlivé výrobky si můžete znovu vytvořit dle návodů Naše tvoření