JARNÍ SCHŮZKA

03.03.2015 16:00

V úterý 3.3.2015 od 16:00 se konala schůzka klubu.

Zápis ze schůzky Klubu rodičů při MZŠ a MŠ Brno dne 3. 3. 2015

Přítomni: Beránková A., Dvořáková H., Kameníková R., Křížová P., Urbánková J.

Program:                                                
Příprava na Velikonoční dílničky:   
1.    V úterý 24.3. 2015 sraz v 15:00 hod. na budově Zemědělská.  Budou připraveny materiály na tvoření, prodlužovačky, tavící pistole. Ve dvoraně se nachystají stanoviště pro 7 dílniček, občerstvení, pitný režim, pult na balení dárků…                 
2.    Občerstvení
3.    Dílničky:    
1) Vajíčko zdobené papírovými kytičkami – Hanka
2) Panáček „Travníček“ z pilin a obilí – Renata
3) Velikonoční závěs na vinné větvičce – Jana
4) Kuřátka ze šišky – Liba
5) Beránci zdobení papírovými ruličkami – Petra Kříž
6) Vajíčka zdobená kořením – .............
7) Pedig - Bohdana

Co je nutné dokoupit:
- koření - Renča
- výfuky - vajíčka (cca 40 ks je k dispozici), v oznámení o dílničkách dáme, aby si přinesli děti cca 2 ks vyfouklých vajíček
- náplně do TAVNÝCH PISTOLÍ

4.    Fotodokumentace. V průběhu dílniček nafotit výrobky z tvoření. Umístit s návodem ke zhotovení výrobku na web Klubu.
Zajistí: autoři výrobků, Hrdličková

Různé:
•    Aktualizace webových stránek. Přidání informací o sponzorovaném programu Erasmus (zahraniční studenti)
a fotodokumentace z již proběhlé První pomoci. Informace o připravovaných dílničkách.
•    Příprava „Barevných dnů“, kdy se opět bude o něco soutěžit (asi dortík) – info na web.
•    Seznámení s hospodařením klubu.

Zapsala: A. Beránková