PŘEDVÁNOČNÍ SCHŮZKA

10.11.2014 18:00

V pondělí 10.11. 2014 od 17:00 proběhla ve všech třídách úvodní třídní schůzka školního roku 2014/2015.
Schůzka klubu se konala v 18:00.

Zápis ze schůzky:
Přítomni:
Beránková A., Bobr M., Dvořáková H., Hrdličková L., Chovančík J., Kameníková R, Křížová P., Šalamounová I.,   Urbánková J., Vaňková K.

Program:                                                
Příprava na Vánoční dílničky:    
1. V úterý 2.12. 2014 sraz v 15:00 hod. na budově Zemědělská.  V jazykové učebně budou připraveny materiály na tvoření. Prodlužovačky, tavící pistole. Ve dvoraně nachystat stanoviště pro 6 dílniček, občerstvení, pitný režim, pult na balení dárků…
Zajistí: Šalamounová, Beránková, Grabcová
2. Občerstvení
Vyučující vyrobí a darují pomazánky + zeleninu + přílohy. Vyučující a žáci připraví občerstvení.
Zajistí: Grabcová, prodej Peňázová
Maminky, vyučující napečou.    
3. Dílničky:
- Vánoční věnečky (Dvořáková, Kameníková, Macháčková)
- Svícínky z obalů z čajových svíček (Kinclová, Urbánková)
- Závěsy ze šišek (Hrdličková, Vaňková)
- Závěs ptáček (Křížová)
- Vánoční sobík (Beránková)
- Vánoční přání (Steinbocková, Křivánková)
4. Dále zajistit větší množství větví na věnečky, dokoupit materiál dle potřeb každé dílničky, zapojit tatínky, případně přizvat na výpomoc další osoby.
Zajistí: Všichni
5. Fotodokumentace. V průběhu dílniček nafotit výrobky z tvoření. Umístit s návodem ke zhotovení výrobku na web Klubu.
Zajistí: Šalamounová, autoři výrobků, Hrdličková

Různé:
• Uvolnění I. Dobešové z funkce. Přítomní členové Klubu odsouhlasili žádost I. Dobešové o uvolnění z funkce předsedkyně Klubu. Zakladatelka Klubu zůstává čestnou členkou Klubu. Volby nového předsedy se budou konat dne 2. 12. po vánočních dílničkách.
• Přednáška o PP pro žáky. Termíny pro přednášky První pomoci v 9. třídách domluvit v týdnu od 8. – 12. prosince 2014 (2krát 4 vyučovací hodiny, nejlépe ve dvou dnech). Totéž zajistit pro žáky  5. ročníku na začátek měsíce února 2015.   Dvořáková
• Návštěva výstavy Bodies revealed . V návaznosti na školní vzdělávací program a výukou přírodopisu zajistit návštěvu výstavy Bodies revealed pro žáky 8. roč. Předpokládaný termín je 26. 11. 2014. Vstupenky objednat, fakturu předat J. Urbánkové k proplacení.  Grabcová            
• Domluvit projekt EDISON pro letošní školní rok, nejlépe na jaro 2015. Opakovaně sponzorovat anglický týden na škole s VŠ studenty z různých zemí jako v loňském roce. Všechny třídy tak budou mít možnost seznámit se s prezentacemi  o těchto zemích (loni Indonézie, Brazílie, Gruzie, Čína, Filipíny), zažít interaktivní výuku a získat spoustu zajímavých informací z mnohdy pro žáky exotických prostředí.    Příležitostně začít zajišťovat ubytování lektorů v rodinách.  Šalamounová            

Zapsala: I. Šalamounová