Schůzka 19.9.2016

19.09.2016 15:32

Zápis ze schůzky Klubu rodičů při MZŠ a MŠ Brno, z.s. dne 19.9.2016

Přítomni:
Beránková A., Šalamounová I., Dvořáková H., Kameníková R., Kinclová P., Urbánková J., Pařízková A., Chovančík J., Hrdličková L., Macháčková J., Lorencová H.

Program:            
Termíny akcí
-    Vítání prvňáčků … 1.9.
-    Podzimní soutěž ve zdobení … 10.-18.10.
-    Sběr starého papíru … 2x ročně (3.týden listopad + 3.týden duben),
-    Vánoční dílničky … 6.12. 16-18 hod.
-    Velikonoční dílničky … 4.4.  16-18 hod.
-    Rozloučení se školním rokem … 6.6. 15:30-18 hod.
-    Rozloučení s deváťáky … 30.6.
Návrh sponzorování:
-    První pomoc
-    Výtvarné potřeby pro potřeby výuky
-    Edison se letos nekoná
-    Erasmus plus – nový projekt
-    Baden – letos zavítá na naši školu – stravování
Zájmová činnost na škole - přehled
-    Chybí výtvarný zájmový kroužek
-    Nový kroužek atletika
Různé:
•    Dotaz na Volnočasové centrum – Jugoslávská 111, výzva 013 vs. 014
•    Školní kuchyně ZŠ Blažkova (časté střídání pracovnic)
•    Úklid krabic s materiálem … 7.11. v 15 hod. před TS (17 hod.)
•    Odsouhlaseno založení nového bankovního účtu ERA


Zapsala: I. Šalamounová, L. Hrdličková