Celoškolní soutěž

03.11.2017 08:00

DEN V MODRÉ ZDE

Abychom si osvěžili a prosvětlili nadcházející pochmurné podzimní dny,
vyhlašuje Klub rodičů spolu s vedením Masarykovy ZŠ a MŠ Zemědělská první z barevných dnů.
V rámci školního parlamentu se žáci shodli na tom, že

MODRÁ JE DOBRÁ

Proto tedy první barevný pátek, který proběhne
3. 11. 2017, ovládne modrá barva.
Uvítáme účast všech tříd včetně vyučujících (nejen třídních učitelů).

POKYNY PRO BODOVÁNÍ
1. Hodnotí se všechno viditelné oblečení (mikina, tričko, kalhoty, ponožky, punčochy,
sukně, šaty apod.) a max. 3 doplňky (kravata, motýlek, šála, šátek, spona do vlasů,
čelenka apod., nikoliv šperky) vždy 1 bodem.
2. Nehodnotí se oblečení přinesené v tašce a ve velkém množství oblečené
(více triček jednoho typu atd.).
3. Je-li věc vícebarevná, počítá se barva převažující.
4. Učitel během dne spočítá a zapíše číslem do tabulky počet bodů,
který každý žák získá. Seznam předá zástupkyni ředitele.
5. Zúčastnění učitelé jsou hodnoceni stejně.
6. Bude skvělé, když si každá třída pořídí veselou fotografii, která bude zaslána na adresu maskolaklub@seznam.cz nebo předána zástupkyni ředitele.
Fotografie jednotlivých tříd budou v dalších dnech vystaveny.
7. Zvítězí třída s nejvyšším průměrným počtem bodů na jednoho přítomného žáka
a získá sladkou odměnu.
V případě rovnosti rozhoduje počet bodů za třídního učitele.