Zápis ze schůze 21.9.2015

21.09.2015 16:00

1.    Plán akcí 2015/2016

a.    Vítání prvňáčků (1. 9. 2015) – úspěšně za námi
b.    Podzimní soutěž výzdoby tříd (říjen 2015)
c.    Vánoční dílničky (8.12.2015)
d.    Velikonoční dílničky 15.3. 2016)
e.    Loučení se školním rokem (7. 6. 2016)
f.    Rozloučení s deváťáky (? bude upřesněno 2016)

2.    Podrobná příprava Podzimní soutěže výzdoby tříd

a.    Časový harmonogram
b.    Výběr porotců – za Klub rodičů Jaroslav, Jana, Hanka, Andrejka, za děti členové školního parlamentu, za učitelský sbor Steinbocková, Holičová, Krčálová, příp. další učitelé na II. st. budou vyučující  Vv II. stupně: Trnková, Krčálová, Grabcová + zájemci, „externí“ porotci – školníci obou budov a  čestný porotce p. ředitel Hrůza
c.    Způsob hlasování – z každé kategorie porotce vybere 3 subjektivně nejhezčí výzdoby a těm udělí po 1 bodu, učitelé a žáci nesmí hodnotit=udělit bod své kmenové třídě, součet bodů z hlasovacích lístků všech porotců určí vítěze = nejvíce bodů
i.    Anička – příprava a distribuce hlasovacích lístků
ii.    Andrejka – sčítání hlasů (výsledky zaslat Libě)
iii.    Liba – focení výzdoby pro web; Reakce Irenka: Ohledně focení bych upřesnila, že fotit budeme jen vítězné třídy.
iv.    Školní parlament projde všechny třídy 20.10. Předpokládám, že se přidáte. Sraz v 7:15 u bud. Jugoslávská.
d.    Odměny – každá třída obdrží malou sladkou symbolickou odměnu (budeme mít cca 500 lízátek/bonbonů?) – Jana koupí, vítězové jednotlivých kategorií dostanou jako odměnu diplom a dort
i.    předání odměn
ii.    výroba odměn – Jaroslav (do začátku akce nacením; případně zvolíme jinou variantu)
e.    Informace pro učitele, pravidla v přiloženém dopise

3.    Web Klubu

a.    Stále platí: kdo máte, pošlete foto z červnového grilování a letošního vítání prvňáčků
b.    Schválen platba za webové stránky 49,- Kč / měsíc (tj. 588,- Kč / rok), neboť se jedná o základní propagační médium Klubu

4.    Stanovy – přerod ze sdružení do spolku

a.    Jaroslav – do 24. 9. 2015 zašle stávající stanovy externistovi, který má na starosti tvorbu nových stanov Přílivu pro rodinu; ve spolupráci s touto osobou zajistí nové stanovy + informace o dopadech nové legislativy na provoz a fungování Klubu rodičů maškoly – zasláno

5.    Dotace ESF

a.    Do projektu zaměřeného na Zaměstnanost lze podávat žádosti takového charakteru, že podporujeme zaměstnanost rodičů tím, že zajistíme volnočasové aktivity, hlídání atp. pro jejich děti, délka projektu = 2 roky; časové omezení – příjem žádostí do 16. 10. 2015, finanční omezení – spodní hranice projektu je 0,5 mil. Kč (zahrnuje mzdy, materiálové vybavení, prostory…), např. zřízení a provoz dětského klubu jako alternativy k družině
b.    žadatelem o dotace by byla škola, nikoliv Klub

6.    Stravování

a.    Zavedení knihy přání a stížností do obou výdejen obědů – zajistil Martin
b.    Vyhodnocení zápisů v knize a komunikace s vedoucí stravování (již jsou první zápisy) – bude pod patronací Martina, ve spolupráci s kolegou z učitelského sboru
c.    Automaty na ne zcela zdravé jídlo – zapomněl jsem se zeptat: Zaregistroval jsem je hned 1. září, neměly ze školy zmizet? Budou zůstávat?
i.    Odpověď Anička: Na budově Jugoslávská jsou výdejní automaty dva. Jeden je od COME, kde jsou mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol. Vše „zdravé“. Druhý výdejní automat máme od firmy Nuovo café. Pečlivě jsem výrobky s dodavatelem vybírala. Jsou zde „zdravé“ tyčinky, sušené ovoce, neslazená pití, přírodní šťávy aj. Z méně „zdravých“ výrobků zde máme bagety, tyčinky s čokoládou a gumové bonbony. Dodavatel je nachystaný tento sortiment ihned vyměnit, jak bude vyhláška o „automatech ve školách“ platná. Zatím není. Myslím si ale, že vše, co se v automatech nyní nachází, je pro žáky vhodné. Svačinku nabízíme, nedá se všem vyhovět.
ii.    Odpověď Irenka: K automatům a bufetu zatím není jasný pokyn, jak již bylo napsáno. Nevyšla žádná nová legislativa, i když média o tom mluví jako o hotové věci. Zrušili jsme v mezidobí nevhodné potraviny (chipsy, kolu…), doplnili zdravějšími. Já jsem dosud zastávala zásadu, ať má žák aspoň sladkou tyčinku z bufetu než celé dopoledne hladem, potvrdila mi to i výživová poradkyně, když psala do idnes o svačinách na naší škole, ale možná pod tlakem okolností přehodnotím…


Zapsal: Jaroslav Chovančík