Zápis ze schůze 9.11.2015

09.11.2015 15:00

Zápis ze schůze Klubu rodičů při Masarykově základní škole a Mateřské škole, z.s.

 

Datum a místo konání ustavující schůze:

9. 11. 2015 v sídle Klubu

 

Svolavatel:

Libuše Hrdličková

 

Přítomni:

viz. Listina přítomných

 

Program:

1. Uvítání a zahájení, vyplnění prezenční listiny

2. Změna názvu

3. Změna stanov

4. Volba předsedy

5. Plán akcí na školní rok 2015-2016

6. Vyhodnocení soutěže „Podzimní výzdoba“

7. Příprava „Vánočních dílniček“

8. Rozdělení úkolů

9. Závěr

 

Ad. 2)

Návrh změny názvu Klubu rodičů při Masarykově základní škole a Mateřské škole, z.s.

byl jednohlasně schválen.

 

Ad. 3)

Navržené stanovy byly jednohlasně schváleny.

 

Ad. 4)

Předsedou Klubu byla jednohlasně zvolena Libuše Hrdličková.

 

Ad. 5)

Naplánované akce na školní rok 2015/2016:

Prosinec – Vánoční dílničky

Březen – Velikonoční tvoření

Červen – Loučení se školním rokem

 

Ad. 8)

Předseda spolku zajistí zápis do spolkového rejstříku.

 

Ad. 9)

Závěr schůze.

 

Zapsal: Libuše Hrdličková                          Datum a podpis: 9. 11. 2015

 

V Brně dne 9. 11. 2015