Zápis ze schůzky

25.09.2017 16:30

Přítomní:
Liba
Janča
Irenka
Anička
Radka
Renča
Hanka
Hanka
Jaroslav

Témata schůzky:
- při třídních schůzkách rozdány rodičům letáčky Klubu s žádostí o finanční příspěvek
- počátkem roku se nepodařilo získat žádné nové „aktivní“ členy
- diskuze nad propagací činnosti Klubu a školy
- články v Severníku – časově obtížně realizovatelné
- webové stránky Klubu
    - neznáme návštěvnost webu ze strany rodičů
    - zveřejňování akcí školy (projektové dny, olympijský den, zájmové kroužky organizované školou…)
    - otevřená otázka, zda by byla taková propagace efektivní
- informace o stavu na Klubovém účtu
- schválena finanční podpora školních akcí: Edison, Baden, 1. pomoc pro 5. ročníky, kšiltovky pro 9. ročníky, finanční zajištění Loučení se školním rokem

Termín příští schůzky Klubu stanoven na 6.11.2017, 15:00-17:00 + prohlídka materiálu a nářadí ve skladu

Vítání prvňáčků - realizace: 4.9.2017 - Jaroslav, Anička, Irenka

Soutěž ve výzdobě tříd z technických důvodů zrušena (probíhající projekt Erasmus časově náročný, pedagogický sbor nemůže kapacitně zajistit podporu z jejich strany)
zvolena náhradní varianta: barevný den - realizace: 3.11.2017 - výběr barvy: žáci zvolí na půdě školního parlamentu

SBĚR PAPÍRU: realizace:
            I. kolo: 9.-17.10.2017, 18.10.2017 do 8:00
            II. kolo: duben 2018

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ: realizace - 28.11.2017

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY: realizace -15.3.2018
přípravná schůzka: dosud nebyla stanovena, pravděpodobně po třídních schůzkách / hovorových hodinách + prohlídka materiálu a nářadí ve skladu

Loučení se školním rokem: realizace - 5.6.2018
přípravná schůzka: dosud nebyla stanovena

Loučení s deváťáky: realizace - 28.6.2018
Jaroslav, Irenka, Anička

 

Zapsal: J.Chovančík, L. Hrdličková