Schůzka 22.9.2014

22.09.2014 18:00

V pondělí 22. 9. 2014 od 17:00 proběhla ve všech třídách úvodní třídní schůzka školního roku 2014/2015.

Schůzka klubu se konala v 18:00

Zápis ze schůzky Klubu rodičů při MZŠ a MŠ Brno dne 22. 09. 2014.

Přítomni:

Jana Urbánková, Renata Kameníková, Libuše Hrdličková, Anna Beránková, Petra Křížová, Hana Dvořáková, Ida Dobešová, Jitka Macháčková, Kateřina Vaňková
Členky Klubu projednaly návrhy činností a program Klubu na následující školní rok.

Tématem jednání byly následující body:

Termíny akcí:

 • Vánoční dílničky, 2. 12. 2014
 • Velikonoční dílničky, 24. 3. 2015
 • Loučení se školním rokem, 23. 6. 2015

Program:

 • Příprava na Vánoční dílničky: úterý 21. 10. 2014 v 14:00 utřídění materiálu ve třídě 4. A
 • Návrhy dílniček projednat v úterý 10. 11. 2014 v 16:00 hod.               
 • Zaměřit se cíleně na uvítaní prvňáčků v příštím šk. roce, věnovat symbolický dárek nahrazující šerpu či stužky s logem klubu/školy…          
 • Návrh na zavedení barevných dnů (příchod žáků do školy v oblečení ve stanovené barvě) + ocenění třídy s nejlépe splněným zadáním. Promyslet odměny (např. přednost v jídelně po určitou dobu…)    
 • Zajistit termíny pro přednášky První pomoci do 9. tříd (nejlépe začátkem prosince 2014)  Dvořáková + Šalamounová
 • Soustředit fotky z předchozích akcí Klubu s cílem doplnit fotogalerii na nových webových stránkách
 • Vyhlásit soutěž o nejlepší podzimní výzdobu třídy s oceněním tří vítězných tříd v kategoriích 1. – 3. roč., 4. – 6. roč. a 7. – 9. roč. Vítěze odměnit pizzou či dorty. Třídy dodají fotografie, které budou umístěny na webu Klubu k veřejnému hlasování                     
 • Další náměty připravit na schůzku dne 10. 11. 2014 po třídních schůzkách v 18:00 hod.

 

Zapsala: I.Šalamounová