O klubu

Vážení rodiče a přátelé školy!

Klub rodičů při Masarykově základní škole a mateřské škole Brno, z.s. je dobrovolné a nezávislé sdružení zákonných zástupců dětí a přátel školy, kteří se zajímají o výchovu a výuku dětí. Klub rodičů působí při škole již od roku 2006.

Cíl Klubu rodičů:

  • podpora rozvoje dalšího vzdělávání včetně zájmové činnosti;
  • sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy;
  • vytváření podmínek pro vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli;
  • podpora mezinárodních styků školy a výměnných studentských pobytů;
  • podpora sociálně slabších studentů;
  • odměňování vynikajících studentů.

 

Klub se podílí na aktivitách pořádaných školou, pořádá vlastní kulturní, zábavné a sportovní akce.

Členem sdružení může být každý rodič, zákonný zástupce dítěte studujícího na škole, přítel školy nebo sponzor.

 


E-mail: maskolaklub@seznam.cz
IČO: 270 25 195
Bankovní spojení: 226 961 082/ 0300
stránky školy: www.maskola.cz

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o činnosti Klubu rodičů, který na této škole působí již od roku 2006.

Za tuto dobu se některé aktivity staly nedílnou součástí dění ve škole. Jde o velmi navštěvované akce, jako jsou Vánoční a Velikonoční tvořivé dílničky, Vítání prvňáčků, Loučení se s deváťáky a červnové Rozloučení se školním rokem.

Klub finančně podporuje řadu akcí organizovaných vedením školy. Jsou to například kurzy první pomoci, kulturní akce, výstavy a výlety (partnerská škola v Badenu). Dále hradí většinu nákladů projektu Edison. Jde o týden plný angličtiny, kdy stážisté z několika exotických zemí prezentují v angličtině zábavnou formou život a kulturu svých národů.

Odměnou nám, aktivním členům klubu, je zájem a pozitivní ohlas jak ze strany dětí, tak i ze strany rodičů. Například na loňské Rozloučení přišlo více jak 200 dětí s doprovodem! Velkou odezvu má rovněž soutěž v podzimní výzdobě tříd, do které se kromě dětí zapojili také rodiče.

Pořádání akcí je nákladné a není možné je platit z vlastních zdrojů. Finanční prostředky získané z našich aktivit nepokryjí ani z poloviny prostředky vynaložené na pořádanou akci. Z tohoto důvodu bychom Vás i letos chtěli požádat o malý příspěvek.