ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA

25.09.2017 17:30

Přidejte se k nám!
Věříme, že mnozí z Vás mají dobré nápady a chuť zkusit něco nového.
Zapojit se není časově náročné, schůzky Klubu obvykle probíhají po třídních schůzkách.
První schůzka Klubu probíhá dnes, 25. 9. v 17,30 hodin na budově Zemědělská v kanceláři zástupkyně.
Váš Klub rodičů