Edison

Týden s EDISONem!

Bezesporu největší akcí měsíce března byl na Masarykově ZŠ a MŠ Brno na Zemědělské ulici týden s EDISONem! Tento multikulturní projekt proběhl v době od 16.03. do 23.03.2014 za velkého zájmu žáků, vyučujících a zaměstnanců školy. Do školy dorazili stážisti Mariana a Lukas z Brazilie, Shelly z Číny, Francesca z Filipín, Felyna z Indonésie a Tatia z Gruzie. Všichni si společně užili skvělý týden plný angličtiny!

Po počátečním uvítání se stážisti seznámili s vyučujícími a prostředím školy. Obdrželi rozvrhy s naplánovanými výstupy a začali ihned s prezentacemi svých zemí. Formou komentovaných projekcí videí, fotografií, klipů a vyprávění žáky uváděli do mnohdy exotického světa. Seznamovali je s kulturou, historií, státními symboly, zvyky, národními jídly, faunou a flórou. Přivezli zajímavé předměty, např. vlajky, ukázky bankovek svých zemí či jednoduché hudební nástroje, které využívali při prezentacích. Mezi nejvíce žádané lekce patřila především intenzivní výuka národních tanců, např. samby, jak si ji připravil mezi žáky i vyučujícími velmi oblíbený stážista Lukas. Zajímavá a inspirativní byla i příprava čínského pokrmu v hodině vaření s Shelly. Jako připomenutí  společně prožitého týdne ve třídách zůstávají přepisy textů a jmen ve filipínských, indonéských a čínských znacích. Žáci se učili vyslovovat také základní fráze v národních jazycích stážistů, účastnili se všech aktivit. Získané znalosti a informace posuzovali a srovnávali s našimi poměry. Často je překvapovaly zcela rozdílné přístupy k běžným situacím. Jak se nakonec ukázalo, po počátečním mírném ostychu neměli problém s porozuměním. V mladších ročnících občas pomáhali anglicky mluvící učitelé a také dobře jazykově vybavení žáci.

Projektový týden, realizovaný na škole poprvé, splnil svá očekávání. Stážisté navázali velmi snadno s žáky kontakt a podnítili je v motivaci k dalšímu studiu angličtiny. Celkem si žáci na I. stupni zpestřili výuku dvěma až třemi hodinami za týden. Na II. stupni zažili žáci některých tříd až 11 hodin prezentací a konverzace. Celý týden byl plný zážitků a aktivit a v hodinách vládla pohoda a zábava. Na konci týdne se stážisti přesunuli na další brněnskou školu a vyučující na Zemědělské už nyní uvažují, že si úspěšný projekt za rok zopakují znovu.

Poděkování

Vedení školy děkuje všem zúčastněným rodinám za poskytnutí ubytování a zázemí našim stážistům v době konání projektu Edison.
Jedná se o tyto zástupce rodin: p. Vázqueze (Francesca, Felyna), p. Macháčkovou (Mariana), p. Martínkovou (Lukas), p. Bartovičovou (Shelly) a p. uč. Holičovou (Tatia). Moc Vám všem děkujeme!